تجارت پرسود

قرارداد اختیار معامله (Option)

قراردادهای تسویه نشده BTC

مدیریت مالی و سرمایه گذاری

اموزش سرمایه گذاری در بازار سرمایه و ارایه مشاوره های مالی و سرمایه گذاری

قرار دادهای آتی و ابزارهای مدیریت ریسک ددر تامین مالی پروژه ها بخش سوم .

ب : قرار داد اختيار معامله option contracts

يكي ديگر از ابزارهاي مهم در مديريت ريسك و پوشش ريسك در تامين مالي پروژها قراردادهاي اختيار معامله هستند . همانطور كه ميدانيم در مبحث قراردادهاي آتي و پيمانهاي آتي هرچند كه آنها باعث از بين رفتن هر نوع از نوسانها ي قيمت در آينده ميشوند . اما به علت اينكه اجراي آن قراردادها الزام آور بوده و حتي در صورت اينكه با كاهش ارزش مواجه شويم باز هم ملزم به اجراي آن هستيم كه در اين حالت منجر به ضرر مي گردد لذا براي رفع اين مشكل كارشناسان و محققان نياز به استفاده از ابزار جديدي را احساس نموده اند. كه اگر قراردادي تعريف شود كه اعمال آن اختياري بوده و لزوما نيازي به اجراي آن نباشد . و در شرايطي كه نوسانات بازار باعث ضرر ميشوند اختيار را اعمال نمود.بسياري از مشكلات قراردادها و پيمانهاي آتي را نخواهيم داشت.

ابزارهاي مثل اوراق قرضه قابل تبديل و سهام قابل بازخريد و اوراق قرضه قابل بازخريد و. همگي از انواع قرارداد اختيار معامله هستند كه براي دارنده آنها اين حق را ايجاد ميكند.قرارداد اختیار معامله (Option) كه انها را تبديل و يا بز خريد نماييند و اين تنها يك حق اختيار است نه تعهد انجام.

استفاده از اين ابزار به اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 بر میگردد . امروزه اختيار معامله بر روي انواع سهام, اوراق قرضه , ارز و كالا و حتي شاخص هاي سهام مورد معامله قرار مييرد. و در بسيار ي از بورسها و بازارهاي خارج از بورس در حجم بسيار گسترده ای مورد مبادله قرار ميگيرد.

اختيار معامله توافقي است بين طرفين كه از يك طرف حق خريد و ااز طرف ديگر فروش دارايي را متعهد شده . بدين ترتيب كه دارنده اختيار حق خريد يا فروش دارايي با قيمت مشخص شده در زمان مشخص درآينده را خواهد داشت.

انواع اختيار معامله

· از نظر حق خريد Call Option

· از نظر حق فروش Put option

الف) اختيار خريد (Call Option)
قراردادي است که صاحب اختيار(خريدار اختيار خريد) پس از پرداخت مبلغي مشخص به فروشنده اختيار، اين حق را پيدا مي کند که تا زماني مشخص(تعيين شده توسط بازار رسمي بورس)، دارايي رسمي مشخص را با کيفيت مشخص با قيمت مشخص اگر بخواهد از فروشنده اختيار، خريداري كند؛ اين تنها يک حق يا امتياز خريد است نه اجبار. فروشنده اختيار خريد تا زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا نكرده ، هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار خريد حق خود را اجرا كند، فروشنده اختيار خريد اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد.
به عبارتي ديگر، خريدار اختيار خريد داراي يك حق است و فروشنده اختيار خريد در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود، اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار خريد تلقي مي شود. صاحب اختيار خريد(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارائي بالامي رود و فروشنده اختيار خريد فكر مي كند كه قيمت دارائي پايين مي آيد. اين قرارداد به صورت رسمي در بورس هاي دنيا به روي دارايي هاي واقعي و مالي معامله مي شوند. چنانچه صاحب اختيار به دلايل قيمت هاي بازار، از حق خود استفاده كند، حالتي ايجاد مي شود كه به آن درون پولي (in The money). اطلاق مي شود.

ب) اختيار فروش (Put option) :
قراردادي است كه صاحب اختيار(خريدار اختيار فروش) پس از پرداخت مبلغي مشخص به فروشنده اختيار اين حق را پيدا مي كند كه تا زمان مشخص دارايي مشخص را با كيفيتي مشخص با قيمتي مشخص اگر بخواهد به فروشنده اختيار بفروشد. اين تنها يك حق يا امتيار فروش است نه اجبار. فروشنده اختيار فروش تا زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا نكرده، هيچ تعهدي در اين قرارداد ندارد. زماني كه خريدار اختيار فروش حق خود را اجرا كند، فروشنده اختيار فروش اجبار دارد كه تعهد را طبق قرارداد انجام دهد. به عبارتي ديگر، خريدار اختيار فروش داراي يك حق است و فروشنده اختيار فروش در زمان اجراي اين حق داراي تعهد مي شود؛ اين يك نوع تعهد احتمالي براي فروشنده اختيار فروش تلقي مي شود. صاحب اختيار فروش(خريدار) فكر مي كند كه قيمت دارايي پايين مي رود و فروشنده اختيار فروش فكر مي كند كه قيمت دارايي بالامي رود. اين قراردادها به صورت رسمي در بورس هاي دنيا به روي دارايي هاي فيزيكي و مالي معامله مي شوند.

ج )ا زنظر سررسيد

حق اختيار خريد و فروش هر كدام به دو دسته تقسيم ميشود

قرارداد قرارداد اختیار معامله (Option) اختيار اروپايي European option فقط در تاريخ سررسيد قابليت اعمال دارد.

قرارداد اختيار آمريكايي American option در هر زماني قبل از تاريخ سررسيد يا در تاريخ سررسيد قابل اعمال است.

مكانيزم بازار اختيار معامله:

اين معاملات به شيوهاي مختلفي انجام ميپذيرد .

زماني كه برگهاي اختيار معامله مانند ساير ابزارهاي مالي در بازار بورس عرضه شوند اين بازارها را بورس معاملات اختيار مي نامند

زماني كه برگهاي اختيار معامله در بازارهاي خارج از بورس عرضه شوند اين بازارها را خارج از بور بورس معاملات اختيار مي نامند

کارگزار كارگزار تالار بورس صحن معاملات

ارايه به قيمت معين مسئول اجرای سفارشات انجام معامله

سفارش به قيمت بازار بازار ساز توسط

فروشنده حق اختيار موسسه پايايا ي اختيار معامله خريدار حق اختيار

کاربردهای اختيار معامله:

1.تركيب اختيارهاي دو طرفه يكسان:

يعني داشتن يك اختيار خريد و يك اختيار فروش كه داراي سر رسيدهاي يكسان و قيمت هاي توافقی يكسان باشند در اين وضعیت 3 حالت ميتواند رخ دهد:

· قيمت توافقی ã قيمت بازار ä ====== اختيار خريد انجام نميگيرد ولي دارنده اختيار فروش اختيار خود را اعمال ميكند

· . قيمت توافقی ä قيمت بازارã ====== اختيار خريد انجام ميگيرد ولي دارنده اختيار فروش اختيار خود را اعمال نميكند

در اين وضعيت اگر فردي همزمان اختيار خريد و اختيار فروش را تحصيل كند ميتواند با بروز هريك از حالتهاي فوق تصميمات مقتضي را اعمال كند.

2.تركيب هاي خاص اختيارهاي 2 طرفه :

تقریباً شباهت زيادي به تركيب اختيار هاي يكسان دارد و تنها تفاوت آن اختلاف قيمت توافقی در اختيار خريد و فروش است. در اين حالت قيمت تفوافقي در قرارداد اختیار معامله (Option) اختيار خريد بيشتر از قيمت تفوافقي در اختيار فروش ميباشد.در حقیقت شركنهاي از اين استراتژي استفاده ميكنند.كه در انتظار قيمت خاصي باشند در واقع احتمال افزايش قيمت سهام براي اين دسته از افراد بيشتر از احتمال كاهش قيمت سهام است.ولي باز هم سعي در پوشش ريسك آن هرچند ناچيز را دارند..

جمعه ۳ میلیارد دلار قرارداد اختیار منقضی می‌شود؛ نوسان قیمت در راه است؟

منقضی شدن قراردادهای اختیار بیت کوین Bitcoin option expiry قرارداد آپشن BTC

روز جمعه ۵ آذر ماه ۳ میلیارد دلار قرارداد اختیار (Option) بیت کوین منقضی می‌شود. این در حالی است که قیمت کنونی بیت کوین (حدود ۵۸،۰۰۰ دلار) می‌تواند بیشترین خسارت را به معامله‌گران بازار Option وارد کند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین‌دسک، معاملات اختیار فروش که معمولا برای محافظت از ریزش قیمت‌ها استفاده می‌شود، گران‌تر شده است که نشان از احساسات منفی در بازار است. نوسانات قیمت بیت کوین ممکن است در پی تسویه قراردادهای معاملات اختیار در روز جمعه در صرافی اوراق مشتقه دربیت (Deribit) افزایش یابد.

قراردادهای آپشن بیت کوین برای هولدرها این امکان را فراهم می‌کند که این رمز ارز را در قیمت مشخص خریداری کرده و یا به فروش برسانند (قیمت انقضا). چنین رخدادهایی ممکن است موجب ایجاد نوسان در قیمت بیت کوین قرارداد اختیار معامله (Option) شوند. تقریبا یک یا دو روز مانده به تاریخ سررسید، این قراردادها تاثیر خود را بر روی قیمت بیت کوین می‌گذارند. از این رو روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، روزهای مهمی برای قیمت بیت کوین است.

سود باز BTC با توجه به قیمت

قراردادهای تسویه نشده BTC

شاخص ۳ ماهه اختیار خرید نسبت به فروش skew که معاملات اختیار فروش (Put) نسبت به اختیار خرید (Call) را اندازه‌گیری می‌کند، در محدوده مثبت قرار دارد و به بالاترین حد ۶ هفته‌ای خود در ۳٪ رسیده است. مثبت شدن این مقدار بدین معنی است که اختیار فروش قیمتی بالاتر (درخواست بیشتر) از اختیار خرید دارد. در آغاز ماه این مقدار برابر با ۵٪- بود که نشانی از قرارداد اختیار معامله (Option) دید صعودی به بازار در آن زمان می‌داد.

شاخض‌های هفتگی و ماهانه اختیار فروش نسبت به خرید skew در این ماه به صورت مشابهی صعودی بوده‌اند و خبر از نزولی بودن بازار می‌دهند. شاخص ۶ ماهه این نسبت در محدوده خنثی به سر می‌برد.

مثبت بودن این شاخص الزاما به معنی شرط بستن معاملگران قرارداد اختیار معامله (Option) روی بازار نزولی نیست بلکه می‌تواند محافظی برای آن‌ها برای گرفتن موقعیت‌های خرید یا خرید استقراضی (Long) در بازار اسپات یا فیوچرز باشد. به هر حال این شاخص در حال حاضر با توجه به ریزش ۱۵٪ قیمت بیت کوین نسبت به اوج ۶۹۰۰۰ دلاری خود، نشان از ترس در بازار دارد.

شاخص اختیار خرید نسبت به فروش بیت کوین

شاخص ۲۵ روزه Skew

نگرانی‌هایی در مورد اینکه فدرال رزرو پایان برنامه محرک دوساله خود را تسریع بخشد، وجود دارد که می‌تواند منجر به تقویت دلار و تضعیف رمزارزها شود. شاخص دلار که ارزش دلار را در مقابل سایر واحدهای فیات دنبال می‌کند، ۳٪ افزایش یافته است. این افزایش از زمان اعلام میزان تورم ایالات متحده که قرارداد اختیار معامله (Option) بیشتر از حد انتظار بود، در تاریخ ۱۰ نوامبر شکل گرفت.

فدرال رزرو برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه را از این ماه به حالت قبل برگرداند. صورت جلسه‌ای که از جلسه ماه نوامبر فدرال رزرو در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران در صورت ادامه روند افزایشی تورم تمایل به افزایش نرخ بهره دارند. بنابرین ممکن است در هفته‌های پیش‌رو منجر به تقویت دلار شود.

منقضی شدن قراردادهای اختیار بیت کوین

داده‌های برگرفته از Skew خبر از ۵۱،۹۰۰ قرارداد اختیار با ارزش نزدیک به ۳ میلیارد دلار می‌دهند که در روز جمعه منقضی خواهند شد. نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار از ارزش این قراردادها به بزرگترین صرافی اوراق مشتقه دنیا Deribit اختصاص دارد. این قراردادها روز جمعه ساعت ۱۱:۳۰ به وقت تهران منقضی خواهند شد.

حجم بیشتر قراردادهای تسویه نشده در قراردادهای اختیار خرید (Call) با قیمت اعمال بالاتر از رکورد قیمت بیت کوین قرار دارند و سطحی که در آن خریداران آپشن بیشترین زیان (max pain) را با منقضی شدن قراردادها تجربه خواهند کرد در نزدیکی ۵۸۰۰۰ دلار قرار دارد.

وضعیت سود باز در قراردادهای بیت کوین

وضعیت سود باز در قراردادهای بیت کوین

یک نظریه در این خصوص وجود دارد به این صورت که با نزدیک شدن به زمان انقضای قراردادها، فروشندگان قراردادهای اختیار (معمولا شرکت‌های بزرگ) به خرید یا فروش دارایی‌ها روی می‌آورند تا قیمت را در نزدیکی سطوحی کلیدی نگه دارند تا بیشترین خسارت را به خریداران وارد کنند.

در حالی که مدرکی برای استفاده فروشندگان از این استراتژی در بازار بیت کوین وجود ندارد، اما در گذشته بازار رمزارزها در نزدیکی تاریخ انقضا قراردادها به سمت نقطه بیشترین درد حرکت کرده است و پس از تسویه شدن قراردادها حرکتی قوی در جهت دیگر را انجام داده است.

بنابراین احتمال حرکت ناگهانی قیمت در روز جمعه یا شنبه را نمی‌توان کاملا رد کرد. اگرچه به دلیل جشن شکرگزاری حجم معاملات در بازار رمز ارزها ممکن است کاهش داشته باشد.

به نظر شما منقضی شدن قراردادهای اختیار چه تاثیری روی قیمت بیت کوین خواهد گذاشت؟

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا