دوره جامع کریپتو و فارکس

کاربرد فیبوناچی چیست

با انجام مراحل فوق سطوحی که از قبل برای فیبوناچی Projection تعریف شده‌اند در بین ناحیه بالایی و پایینی روند قرار میگیرند.

11. "محاسبه گر فیبوناچی" چیست و چه کارکردی دارد؟

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن 12 میلادی در ایتالیا متولد شد و بزرگترین اثر وی کشف اعدادی طلایی از روی حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. اعداد طلایی کشف شده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد …377-233-144-89-55-34-21-13-8-5-3-2-1-1

تا به حال هماهنگی های زیادی بین روابط این اعداد و قوانین طبیعت دیده شده است. نسبت های فیبوناچی در همه جا دیده می شوند، از فاصله حرکت سیاره ها به دور ستارگان تا فاصله حرکت الکترون ها به دور هسته اتم. این اعداد نسبت هایی با یکدیگر دارند که در علم اقتصاد نیز کاربرد دارد. در زیر به بعضی قواعد این اعداد می پردازیم.

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند می کاربرد فیبوناچی چیست باشند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش های گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت بر خلاف حمایت و مقاومت های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند می توانند قیمتی خاص، منحنی روی نموداری، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غير از چند عدد ابتداي سري اعداد فیبوناچی، هر كدام از اعداد دنباله، تقريبا 1.618 برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلايي) و هر عدد 0.618 برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به درصد به ترتیب 161.8 درصد و 61.8 درصد می شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در زیر می آید. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک به یک یا به عبارتی 100 درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی 0.5 یا به عبارتی 50 درصد را نشان می دهد. در اعداد بالاتر سري اعداد فیبوناچی و تقسيم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده مي شود حاصل تقسيم به 38.2 درصد تمایل مي كند. در اعداد بالاتر سري اعداد فیبوناچی و تقسيم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده مي شود حاصل تقسيم به 23.6 درصد تمایل دارد. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای فیبوناچی مراجعه بفرمایید.

افزونه فیبوناچی چیست؟

افزونه فیبوناچی

Fibonacci extensions ابزاری است که معامله گران می‌توانند از آن برای تعیین اهداف سودآوری و یا تخمین زدن قیمت، که ممکن است پس از پایان اصلاح / بازپرداخت تا کجا را طی کند، استفاده کنند. سطح تمدید نیز مناطقی است که ممکن است قیمت معکوس باشد.

Fibonacci extensions بر روی نمودار ترسیم می‌شوند و سطح قیمتی را که از اهمیت بالایی برخوردار است، نشان می‌دهند. این سطح بر اساس نسبت های فیبوناچی (به عنوان درصد) و اندازه حرکتی است که نشانگر روی آن اعمال می‌شود.

Fibonacci extensions

نکات کلیدی

  • سطوح متداول فیبوناچی ۶۱٫۸٪، ۱۰۰٪، ۱۶۱٫۸٪، ۲۰۰٪ و ۲۶۱٫۸٪ است.
  • extensions فیبوناچی نشان می‌دهد که موج بعدی قیمت پس از عقب نشینی تا چه اندازه کاربرد فیبوناچی چیست می‌تواند حرکت کند.
  • کاربرد فیبوناچی در زندگی روزمره رایج است، در تشکیلات کهکشان، معماری و همچنین نحوه رشد برخی گیاهان دیده می‌شود. بنابراین، برخی از معامله گران معتقدند که این نسبت های رایج ممکن است در بازارهای مالی نیز دارای اهمیت باشد.
  • سطح افزونه مناطق مهم ممکن را نشان می‌دهد، اما نباید فقط به آن ها اعتماد کرد.

فرمول افزونه فیبوناچی

افزونه ی فیبوناچی فرمولی ندارند. هنگامی که شاخص به نمودار اعمال می‌شود، معامله گر سه امتیاز را انتخاب می‌کند. پس از انتخاب سه نقطه، خطوط با درصدی از آن حرکت کاربرد فیبوناچی چیست ترسیم می‌شوند. اولین نقطه انتخاب شده شروع حرکت است، نقطه دوم پایان حرکت است و نقطه سوم پایان اصلاح در برابر آن حرکت است. پس از آن افزونه به جایی که قیمت بعدی می‌تواند باشد، کمک می‌کنند.

نحوه محاسبه سطح اصلاح فیبوناچی

  1. اختلاف بین نقاط یک و دو را در هر یک از نسبت های مورد نظر مانند ۱٫۶۱۸ یا ۰٫۶۱۸ ضرب کنید. این مبلغی از دلار را به شما می‌دهد.
  2. اگر پیش بینی افزایش قیمت است، مقدار دلار را به نقطه ۳ اضافه کنید. اگر پیش بینی کاهش قیمت است، مقدار دلار را از مرحله یک از قیمت در نقطه سه کم کنید.

به عنوان مثال، اگر قیمت از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار تغییر کند و به ۱۵ دلار برگردد، ۱۰ دلار می‌تواند نقطه یک، ۲۰ دلار نقطه دو و ۱۵ دلار نقطه سه باشد. سطح کاربرد فیبوناچی چیست فیبوناچی بالاتر از ۱۵ دلار پیش بینی می‌شود و سطح بالاتری را برای قیمت کاربرد فیبوناچی چیست بعدی فراهم می‌کند. در عوض، قیمت کاهش می‌یابد، نیاز است که شاخص دوباره ترسیم شود تا قیمت پایین تر در نقطه سه قرار گیرد.

اگر قیمت از ۱۰ دلار به ۲۰ دلار افزایش یابد، این دو سطح قیمت نقاط یک و دو استفاده شده در نشانگر است، در این صورت سطح ۶۱٫۸٪ ۶٫۱۸ دلار (۰٫۶۱۸ ۱۰ ۱۰ دلار) بالاتر از قیمت انتخاب شده برای نقطه سه خواهد بود. در این حالت، نقطه سه ۱۵ دلار است، بنابراین سطح افزونه ۶۱٫۸٪ ۲۱٫۱۸ دلار (۱۵ دلار + ۶٫۱۸ دلار) است. سطح ۱۰۰٪ ۱۰ دلار بالاتر از نقطه سه برای سطح داخلی ۲۵ $ ((۱٫۰ x 10 $) + 15) است.

ضریب نسبت ها بر اساس چیزی به نام نسبت طلایی است.

برای کسب اطلاعات در مورد این نسبت، دنباله ای از اعداد صفر و یک را شروع کنید و سپس دو عدد قبلی را اضافه کنید تا به یک رشته عددی مانند این برسید:

۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ ، ۲۳۳ ، ۳۷۷ ، ۶۱۰ ، ۹۸۷ …

سطوح افزونه فیبوناچی از این رشته عددی گرفته شده است. با استمرار توالی، از چند عدد اول خارج شوید، اگر یک عدد را بر عدد قبلی تقسیم کنید، نسبت به ۱٫۶۱۸ نزدیک می‌شوید. مانند تقسیم ۲۳۳ به ۱۴۴٫ یک عدد را به دو عدد سمت چپ تقسیم کنید و این نسبت به ۲٫۶۱۸ نزدیک می‌شود. یک عدد را به سه عدد سمت چپ تقسیم کنید و نسبت آن ۴٫۲۳۶ است.

سطح ۱۰۰٪ و ۲۰۰٪ اعداد رسمی فیبوناچی نیستند، اما از آن جایی که حرکتی مشابه (یا مضربی از آن) با آنچه در نمودار قیمت اتفاق افتاده را نشان می‌دهد، را پیش بینی می‌کنند، مفید هستند.

افزونه های فیبوناچی به شما چه می گویند؟

افزونه های فیبوناچی روشی برای تعیین اهداف قیمت یا یافتن مناطق پشتیبانی یا مقاومت پیش بینی شده در هنگام انتقال قیمت به منطقه ای است که سایر روش های یافتن پشتیبانی یا مقاومت در آن قابل اجرا یا مشهود نیست.

اگر قیمت از یک سطح افزایشی حرکت کند، ممکن است به سمت سطح بعدی حرکت کند. همانطور که گفته شد، افزونه فیبوناچی مناطقی هستند که ممکن است مورد توجه قرار بگیرند هستند. قیمت ممکن است درست در سطح متوقف نشود و یا معکوس شود، اما ممکن کاربرد فیبوناچی چیست است اطراف آن مهم باشد. به عنوان مثال، قیمت ممکن است قبل از تغییر جهت، کمی از سطح ۱٫۶۱۸ عبور کند یا از آن منحرف شود.

اگر یک معامله گر مدت زیادی روی سهام خاصی باشد و یک جهش قیمت جدید اتفاق بیفتد، معامله گر می‌تواند از سطح افزونه فیبوناچی برای پیش بینی این که سهام ممکن است به کجا برود استفاده کند. همین مورد برای تاجری که به طور کوتاه مدت تجارت می‌کند نیز هم صدق می‌کند. سطح افزونه فیبوناچی را می‌توان محاسبه کرد تا به معامله گر، ایده های سود دهی را ارائه دهد. سپس معامله گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا در آن سطح می‌تواند موقعیت را پوشش ‌دهد یا نه.

از افزونه فیبوناچی می‌توان برای هر بازه زمانی یا هر بازاری استفاده کرد. به طور معمول، شاخه های سطح فیبوناچی منطقه ای را نشان می‌دهند که برای سهام و همچنین معامله گران در تصمیم گیری قابل توجه خواهد بود. از آن جا که با گذشت زمان، هنگامی که چن سطح از این موج های مختلف از یک قیمت ایجاد می‌شوند، می‌توان سطح امتداد را با امواج مختلف قیمت ترسیم کرد، این می‌تواند یک منطقه بسیار مهم باشد.

تفاوت بین افزونه های فیبوناچی و اصلاحات فیبوناچی

در حالی که افزونه ها نشان می‌دهند قیمت پس از اصلاح به کجا می‌رود، سطح اصلاح فیبوناچی نشان می‌دهد که عمق یک اصلاح تا چه اندازه است. به عبارت دیگر، اصلاح فیبوناچی برگشت ها را در یک روند اندازه گیری می‌کند، در حالی که افزونه های فیبوناچی امواج تکانه را در جهت روند اندازه گیری می‌کنند.

محدودیت های استفاده از افزونه های فیبوناچی

منظور از افزونه های فیبوناچی تنها تعیین کننده خرید یا فروش سهام نیست. توصیه می‌شود سرمایه گذاران هنگام تعیین یک یا چند هدف قیمتی، از افزونه ها به همراه سایر شاخص ها یا الگوها استفاده کنند. الگوهای شمعدان و عملکرد قیمت به ویژه هنگام تلاش برای تعیین احتمال برگشت سهام در قیمت هدف، بسیار مفید هستند.

هیچ تضمینی وجود ندارد که در یک سطح افزایشی مشخص به قیمت رسیده و یا برگشت شود. حتی اگر چنین شود، قبل از معامله مشخص نیست که کدام سطح افزونه فیبوناچی مهم خواهد بود. قیمت می‌تواند در بسیاری از سطوح به راحتی حرکت کند یا به هیچ یک از آن ها نرسد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا